Credo

www.linkedin.com/pulse/filozofia-przy-sobocie-marcin-balicki

[…] filozofia (choć rzadko posługuję się filozofią sensu stricto) jest bardzo plastycznym źródłem metafor, które są zaklęte w treści pisanej, niewerbalnej. Nie trzeba posługiwać się obrazem, dźwiękiem, ruchem, można poszukać skutecznie refleksji „dotykając” jedynie słowem. Po co ta metafora? […] uruchamia drugą półkulę naszego mózgu. Wdraża drugi system Kahnemana zamiast nawykowego chodzenia na skróty w procesach dedukowania i łączenia faktów. Wciela „model myślenia Holmesa” zamiast „modelu Watsona” […]